REGULAMIN pobytu w pokojach Agroturystyka „U Krzysztofa”

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Agroturystyki U Krzysztofa i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki , całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Agroturystyki U Krzysztofa

3. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00.

4. Gość Agroturystyki nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

5. Osoby nie zameldowane w Agroturystyce mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

6. W Agroturystyce obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6:00.

7. Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać pobytu innych gości. Agroturystyka może odmówić dalszego świadczenia usług, osobie która narusza tą zasadę.

8. W pokojach zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 200 złotych. W/w kwota zostanie doliczona do rachunku klienta.

9. Gość Agroturystyki powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie dzieci.

10 Gości Agroturystyki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Agroturystyki, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Agroturystyka może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia

12. Odpowiedzialność Agroturystyki z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

14. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Za zgubienie klucza opłata wynosi 40 PLN

15. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien w pokoju.

Życzymy miłego pobytu. www.agrokrzysztof.pl