REGULAMIN ŁOWISKA    

1.W ramach działalności rolniczej prowadzimy amatorski połów ryb.

 • Łowisko czynne jest codziennie w godzinach:
 • 7:00 – 19:00 ( kwiecień , maj, wrzesień, październik)
 • 7:00 – 20:00 (czerwiec , lipiec, sierpień)
 • 8:00 – 17:00 (marzec,listopad) – wymagany kontakt telefoniczny
 • W nocy obowiązuje zakaz łowienia ryb.
 • Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku i używaniu przez nich środków pływających na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „U Krzysztofa”.

2. Wędkowanie na łowisku w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Krzysztofa” dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i ustaleniu warunków wędkowania z gospodarzem łowiska.

3. Do korzystania z łowiska nie jest wymagana karta PZW. Metody połowu ryb zgodnie z regulaminem PZW ( połów gruntowy, połów w toni wodnej oraz połów na powierzchni).

4.Bezpośrednio po przybyciu należy ustalić warunki wędkowania z gospodarzem łowiska.

5. Na łowisku zabrania się:

 • kąpieli w stawie
 • nadużywania alkoholu, głośnego zachowywania się
 • zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika, niszczenia brzegów
 • zrywania owoców, wycinania, łamania drzew, roślin, krzewów  itp.
 • parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi (parkingiem)
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta
 • nęcenia i łowienia na pokarmy mięsne typu wątróbka, kiełbasa oraz zakaz spinningowania
 • przetrzymywania w worku foliowym  ryb
 • karmienia kotów domowych żywymi rybami.

6. Na łowisku należy:

 • stosować haczyki bezzadziorowe lub mikro zadziorem
 • posiadać duży podbierak i matę karpiową
 • posiadać i stosować preparat dezynfekujący rany ryb po ukłuciach haczyka
 • przenoszenie ryby tylko na macie celem wypuszczenia do wody
 • wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie po zakończeniu wędkowania.                                                                                                

7. Wędkować wolno na wyznaczonych do tego celu stanowiskach przy użyciu maksymalnie dwóch wędek na osobę ( Za każdą dodatkową wędkę pobierana jest opłata dodatkowa ).

8. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

9. Złowione ryby po delikatnym wypięciu jak najszybciej z powrotem wypuścić do akwenu, ryb tych nie wolno przetrzymywać w workach karpiowych. Czynność ta wykonujemy na macie i może nastąpić po uprzednim zważeniu i ewentualnej sesji fotograficznej(trwającej max. 5min) w pozycji bezpiecznej (nie stojąc).

10. Złowione ryby które chcemy zakupić, umieszczamy w siatce, a po skończonym wędkowaniu ryby zgłaszamy, ważymy i opłacamy u gospodarza. Wszystkie złowione ryby, których nie kupujemy bezpiecznie odhaczamy, obowiązkowo dezynfekujemy i nieokaleczone wpuszczamy do wody (nie przetrzymujemy ryb w siatce).

11. Ryby wykazujące oznaki nadmiernego zmęczenia, uszkodzone, okaleczone bądź martwe, wędkujący musi bezwzględnie zakupić wg stawek z cennika. (Złowione ryby wypuszczamy tylko jeśli nie ucierpiały wskutek holu. Prosimy nie wpuszczać do wody ryb, które mogą nie przeżyć).

12. Korzystając z łowiska wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarza łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska(to jest kradzieży ryb).

13. Gospodarz agroturystyki służy pomocą w zakresie wskazania miejsca połowu oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu połowu.

14. Osoby które dopuszczają się kradzieży i kłusownictwa ryb podlegać będą konsekwencjom karnym wynikającym z przepisów prawa karnego. Teren łowiska jest monitorowany. Za kradzież ryb obowiązuje kara finansowa 200 zł od każdego kilograma przywłaszczonej ryby oraz natychmiastowe usunięcie łowiącego z terenu łowiska. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia naszego łowiska.

15. Na terenach przeznaczonych do wspólnego wypoczynku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli. Utrzymujący psy są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności wyprowadzający zwierzęta  są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.Utrzymujący psy są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju innych użytkowników Gospodarstwa Agroturystycznego.

16. Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika.

OSOBY, KTÓRE NARUSZĄ OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ŁOWISKA ZASADY ZOBOWIĄZANE BĘDĄ DO NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA ŁOWISKA I MOGĄ BYĆ POZBAWIONE PRAWA PONOWNEGO WSTĘPU.

Cennik

Wstęp na teren agroturystyki:

 • pobyt do 6 godzin / osoba                … zł
 • pobyt całodzienny / osoba (powyżej 6 godzin) … zł
 • Dziecko (od 3 do 12 lat)                       …
 • Opłata za pieska                                   ….
 • Parking                                                 …. zł

Opłata za posiadanie więcej niż dwóch wędek. Każda kolejna wędka opłata 10 zł.