REGULAMIN ŁOWISKA

1.W ramach działalności rolniczej prowadzimy amatorski połów ryb.

  • Łowisko czynne jest codziennie w godzinach:
  • 7:00 – 19:00 ( kwiecień , maj, wrzesień, październik)
  • 7:00 – 20:00 (czerwiec , lipiec, sierpień)
  • 8:00 – 17:00 (marzec,listopad) – (wymagany kontakt telefoniczny)
  • W nocy obowiązuje zakaz łowienia ryb.
  • Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku i używaniu przez nich środków pływających na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „U Krzysztofa”.

2. Wędkowanie na łowisku w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Krzysztofa” dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i ustaleniu warunków wędkowania z gospodarzem łowiska.

3. Do korzystania z łowiska nie jest wymagana karta PZW. Metody połowu ryb zgodnie z regulaminem PZW.

4.Bezpośrednio po przybyciu należy ustalić warunki wędkowania z gospodarzem łowiska.

5. Wędkować wolno na wyznaczonych do tego celu stanowiskach przy użyciu maksymalnie dwóch wędek. (Każda kolejna wędka opłata 5 zł)

6. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

7. Na łowisku zabrania się:
– kąpieli w stawie
– nadużywania alkoholu, głośnego zachowywania się

– zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika, niszczenia brzegów
– wycinania, łamania drzew, roślin, krzewów, itp.
– przetrzymywania w worku ryb
– parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi (parkingiem)
– nęcenia i łowienia na pokarmy mięsne typu wątróbka, kiełbasa.
– załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta – karmienia kotów domowych żywymi rybami.

8. Na łowisku należy:
– 
stosować haczyki bezzadziorowe lub mikro zadziorem

– posiadać duży podbierak i matę karpiową
– posiadać i stosować preparat dezynfekujący rany ryb po ukłuciach haczyka
przenoszenie ryby tylko na macie celem wypuszczenia do wody

– wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie po zakończeniu wędkowania.

9. Złowione ryby po delikatnym wypięciu jak najszybciej z powrotem wypuścić do akwenu, ryb tych nie wolno przetrzymywać w workach karpiowych. Czynność ta wykonujemy na macie i może nastąpić po uprzednim zważeniu i ewentualnej sesji fotograficznej(trwającej max. 5min) w pozycji bezpiecznej (nie stojąc).

10. Złowione ryby które chcemy zakupić, umieszczamy w siatce, a po skończonym wędkowaniu ryby zgłaszamy, ważymy i opłacamy u gospodarza (nie przetrzymujemy ryb w siatce). Wszystkie złowione ryby, których nie kupujemy bezpiecznie odhaczamy, obowiązkowo dezynfekujemy i nieokaleczone wpuszczamy do wody.

11. Ryby wykazujące oznaki nadmiernego zmęczenia, uszkodzone, okaleczone bądź martwe, wędkujący musi bezwzględnie zakupić wg stawek z cennika. (Złowione ryby wypuszczamy tylko jeśli nie ucierpiały wskutek holu. Prosimy nie wpuszczać do wody ryb, które mogą nie przeżyć).

12. Korzystając z łowiska wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarza łowiska kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska(to jest kradzieży ryb).

13. Gospodarz agroturystyki służy pomocą w zakresie wskazania miejsca połowu oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu połowu.

14.Osoby które dopuszczają się kradzieży i kłusownictwa ryb podlegać będą
konsekwencjom karnym wynikającym z przepisów prawa karnego. Teren łowiska jest monitorowany. Za kradzież ryb obowiązuje kara finansowa 300 zł od każdego kilograma przywłaszczonej ryby oraz natychmiastowe usunięcie łowiącego z terenu łowiska. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia naszego łowiska.

15. Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika.


WSTĘP NA ŁOWISKO JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ CENNIKA.
OSOBY, KTÓRE NARUSZĄ OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ŁOWISKA ZASADY ZOBOWIĄZANE BĘDĄ DO NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA ŁOWISKA I MOGĄ BYĆ POZBAWIONE PRAWA PONOWNEGO WSTĘPU.