Polecamy zwiedzanie najbliższej okolicy

Ślężański Park Krajobrazowy obejmuje Masyw Ślęży, Dolinę Sulistrowickiego Potoku, a także enklawę Wzgórz Kiełczyńskich.

Wyróżnia się trzy grupy górskie:

  • najwyższa Ślęża (718 mnpm) wraz z sąsiednią Wieżycą ,
  • Radunia ze Świerczyną oraz Wzgórza Oleszeńskie
  • Wzgórza Kiełczyńskie oddzielone od Raduni Przełęczą Jędrzejowicką

Góra Ślęża (718 m n.p.m) to najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego. Najpopularniejszą trasą jest szlak z Przełęczy Tąpadła. Sama przełęcz jest bardzo urokliwym miejscem, oddziela Ślężę od Raduni. W sezonie jest tam bardzo tłoczno, ludzie biwakują i cieszą się widokami. Na szczyt prowadzi żółty szlak.
Na szczycie po prawej stronie stoi wieża RTV z wysokim masztem, Schronisko im. Romana Zmorskiego zbudowane w 1908 roku i kamienna wieża. W XIX wieku popularne na Ślęży były imprezy studentów wrocławskich zwane komersami.

Ślęża była miejscem pogańskiego kultu słońca i podobnie jak Łysa Góra w Górach Świętokrzyskich, słynęła z pogańskich praktyk. Starosłowiańskie święto Kupały obchodzone w okresie najdłuższego dnia, znane jeszcze dziś w Polsce pod nazwą „Sobótki”.

Symbolem Ślęży jest granitowy niedźwiedź na szczycie góry, który jest pozostałością po pogańskim kulcie. Naprzeciwko schroniska, na wzgórzu, stoi kościół Nawiedzenia NMP. Kościół zbudowano w połowie XIX wieku na miejscu zamku z XIV wieku, choć drewniana kaplica stała tam już w połowie XVI wieku. W południowej ścianie wmurowano zachowaną tablicę fundacyjną poprzedniej budowli.

Świątynia posiada balkon, który kiedyś służył jako punkt widokowy, ale nie można zwiedzić środka, bo jest zamknięta. W 2000 roku na szczycie postawiono granitowy krzyż milenijny.
Przez miejscowość Jędrzejowice przechodzi żółty szlak który prowadzi na szczyt ślęży.

Radunia– drugi wyodrębniający się szczyt w Masywie Ślęży i wznoszący się na wysokość 573 m n.p.m. Na zboczach góry na wysokości ok. 325 m n.p.m. ma swoje źródło rzeka Czarna Woda. Na początku epoki żelaza (400 – 300 lat p.n.e.) powstał na Raduni kamienny krąg kultowy, otaczający sanktuarium księżyca. Zachowane do dziś partie mają 1780 m długości, średnia szerokość 4,5 m, a wysokość do 60 cm. Na szczycie znajduje się zagłębienie, tak zwana „Kacza Kałuża”, w którym znaleziono ułamki naczyń. Poniżej bije źródło Srebrnik używane prawdopodobnie do rytualnych ablucji. W tym miejscu odkryto przedmioty wykonane z brązu. Nazwa Radunia (Radnyna) pojawia się w źródłach pisanych od XIII wieku. Na wierzchołku znajduje się Rezerwat przyrody Góra Radunia. Chroni on miejsca występowania rzadkich gatunków roślin przystosowanych do swoistych warunków glebowych i klimatycznych. Dużą wartością przyrodniczą odznaczają się płaty świetlistej dąbrowy oraz muraw kserotermicznych, a także stanowiska cennych elementów flory, w tym związanej z serpentynitami paproci zanokcicy klinowatej.

Łąka Sulistrowicka.

Został powołany w 1958 roku w celu ochrony zbiorowiska roślinności łąkowej z rzadkimi roślinami, zajmuje powierzchnię 26,44 ha , rośnie 230 gatunków roślin w tym wiele chronionych. Do najciekawszych należą pełnik europejski( róża kłodzka), kosaciec syberyjski ( irys), gorczyki, mieczyki, turzyce, gożdzik pyszny i wiele innych. Wiosną i latem kwitnące rośliny zachwycają kolorami i zapachem unoszącym się nad łąką w ciepłe dni. Można tu też podpatrzyć wiele rzadkich gatunków owadów i ptaków

Kopalnia Wiry – Podziemna Trasa Turystyczna ( 3 km)

Podziemna Trasa Turystyczna Kopalnia Wiry Trasa turystyczna obejmuje przejście prawie 2 km sztolni na głębokości blisko 100m pod ziemią, degustację unikalnej wody, podziwianie niespotykanych nigdzie indziej żył minerałów.

Góry Sowie – Wielka Sowa (10 km)

Góry Sowie pasmo górskie w Polsce w Sudetach Środkowych w południowo-zachodniej części Polski. Góry Sowie zajmują powierzchnię ok. 200 km², rozciągają się na długości 26 km. Są to góry bardzo zróżnicowane pod względem wysokości, najwyższy szczyt to Wielka Sowa (1015 m n.p.m.). Pozostałe szczyty Gór Sowich mają wysokość od 600–980 m n.p.m. W szczytowych partiach znajdują się ciekawe gniazda skalne. Góry, z wyjątkami polan, w okolicach szczytowych i przełęczy porasta całkowicie bór świerkowy, z rzadko występującymi naturalnymi buczynami i cisami. Punkty widokowe mieszczą się na wieżach widokowych, na skałkach lub na szczytowych polanach.   www.gorysowie.org

Polecamy zwiedzanie dalszej okolicy:

Świdnica 14 km 
Kościół Pokoju z XVII wieku zbudowany z gliny, piasku i drewna- jeden z najcenniejszych zabytków Dolnego Śląska wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO . http://kosciolpokoju.pl/
Katedra Św. Stanisława z XIV wieku z potężną 103 metrową wieżą , najwyższą tego rodzaju budowlą na Śląsku

Walim 25 km
Sztolnie Walimskie i podziemne miasto Osówka w Głuszycy jako niewyjaśnione tajemnice II wojny światowej – gigantyczny kompleks podziemnych hal z fabryką broni i kwaterą Hitlera

Srebna Góra 35 km
Twierdza Srebrna Góra – największa górska twierdza w Europie . http://forty.pl/